Đã Đóng

Tư vấn xây dựng kế hoạch Marketing Online

Công ty về CNTT IT cần 1 tư vấn viên (Kiểu Coaching 1:1) để xây dựng chiến lược phát triển marketing online.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32992268

3 freelancer chào giá trung bình$123 cho công việc này

Core100

Vui lòng kiểm tra kỹ năng thiết kế rõ ràng và rõ ràng của chúng tôi trong các trang web kinh doanh, luật sư, dược phẩm, tư vấn, thương mại điện tử và phòng thu âm nhạc, sau đó quyết định đại lý tốt nhất để thiết kế tra Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
6.8
Slmmy

Hi There, I am flexible with my working hours and would appreciate it if you could discuss your project as soon as possible. I would greatly appreciate the opportunity to be working with you and to discuss my qualifi Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
smirnovvvasyl

Hi dear I have read your job post very carefully and I am very interested in your job post. I'm very familiar with full stack and I have been working with it for 10+ years. I am a web developer and having experience to Thêm

$130 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0