Tư vấn xây dựng kế hoạch Marketing Online

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Công ty về CNTT IT cần 1 tư vấn viên (Kiểu Coaching 1:1) để xây dựng chiến lược phát triển marketing online.

Thiết kế trang web

ID dự án: #32992268

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$123 cho công việc này

Slmmy

Hi There, I am flexible with my working hours and would appreciate it if you could discuss your project as soon as possible. I would greatly appreciate the opportunity to be working with you and to discuss my qualifi Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
smirnovvvasyl

Hi dear I have read your job post very carefully and I am very interested in your job post. I'm very familiar with full stack and I have been working with it for 10+ years. I am a web developer and having experience to Thêm

$130 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0