Đã Đóng

Lấy một số metadata các videos trong một kênh. Rồi thêm các video yêu thích vào playlist

Các video có nhiều thông tin, một số video có bản quyền có phần thông tin bản quyền ở cuối video (ví dụ bài hát Háy trao cho anh, ca sỹ Sơn Tùng M-TP. Album: Hãy trao cho anh, Chủ bản quyền: M-TP Entertainment)

Chức năng cần làm:

Nhập vào link kênh. Tự động lấy và hiển thị thông tin tất cả các video trong kênh (chỉ cần chữ, k cần ảnh) Mỗi video hiển thị STT, Tiêu đề, url, view, Chủ bản quyền)

Bên cạnh mỗi video có nút add. Khi click vào đó sẽ tự động thêm video này vào 1 playlist cho trước.

Nếu đơn giản và lấy thông tin nhanh thì làm thêm paging vì có nhưgx kênh cả nghìn video.

Tuy nhiên thực tế không cần thiết nên có thể limit 50 hoặc 100 video gì đó

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25255347

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

hauadamst

mình đang rất rảnh và có thời gian để làm công việc của bạn với chi phí rẻ và thời gian ngắn. Mình cám ơn

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trickymast3r

Hơn chục năm thực hiện các loại dự án crawler, auto post cho các nền tảng khác nhau, dự án thêm playlist tự động này mình có thể thực hiện được tốt trên ngôn ngữ NodeJS, React, Mongodb hoặc tích hợp vào hệ thống có sẵn Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0