Đã Đóng

Migrar um sistema desktop para web, mas só o front que será bootstrap

Aplicação desenvolvida em delphi

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: template para web radio, banner led para web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #14855016

3 freelancer đang chào giá trung bình R$77/giờ cho công việc này

kanhucharannahak

A proposal has not yet been provided

R$99 BRL / giờ
(33 Đánh Giá)
4.3
edersonsergioc

Boa noite, só Desenvolvedor Java Web/Desktop tenho conhecimentos com as tecnologias Bootstrap que é o que você precisa.

R$66 BRL / giờ
(2 Đánh Giá)
1.3
R$66 BRL / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0