Đã Đóng

Migrar um sistema desktop para web, mas só o front que será bootstrap

2 freelancer đang chào giá trung bình R$83/giờ cho công việc này

kanhucharannahak

A proposal has not yet been provided

R$99 BRL / giờ
(35 Nhận xét)
4.4
R$66 BRL / giờ
(0 Nhận xét)
0.0