Đã Đóng

I need an artist

We are a startup. Remora is a crypto social investment platform. We need NFT themed art work to populate on our web and mobile app landing pages.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, App Design, Digital Art, Thiết kế kĩ thuật số, Trang đích, Non-fungible Tokens (NFT), Web Design

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #34327170

34 freelancer chào giá trung bình $35/giờ cho công việc này

(930 Nhận xét)
9.4
(243 Nhận xét)
8.7
(96 Nhận xét)
9.1
(570 Nhận xét)
8.7
(36 Nhận xét)
7.9
(182 Nhận xét)
7.7
(292 Nhận xét)
7.7
(96 Nhận xét)
7.6
(109 Nhận xét)
6.9
(14 Nhận xét)
7.0
(54 Nhận xét)
6.5
(18 Nhận xét)
6.4
(13 Nhận xét)
6.6
(96 Nhận xét)
6.7
(2 Nhận xét)
6.4
(58 Nhận xét)
6.2
(15 Nhận xét)
6.0
(39 Nhận xét)
5.6
(9 Nhận xét)
5.8
(5 Nhận xét)
5.5