Đã Đóng

Xây dựng các khóa học đào tạo công nghệ thông tin

Tìm kiếm giảng viên để xây dựng các khóa học đào tạo về công nghệ thông tin

Kĩ năng: Thiết kế trang web, HTML, PHP, Giáo dục & Gia sư, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33021540

5 freelancer chào giá trung bình$500 cho công việc này

sku5551ed6fd9643

**I am Professional Software Engineer with 8 years experience. Having great communication skills and clean code written in compliance with the highest quality standards in both Frontend and Backend platforms** I have Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(35 Nhận xét)
5.0
ngocanhdvktoc

Hello, How are you? Need growing for your business via Online? I'm pretty happy to apply on this interesting job. I read your description carefully and I think that I am the person you are looking for and are suitable Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.5
nushtaevalulu

Hellop,dear I am an mobile Developer with a proven knack for designing and developing efficient, high-performance, user-friendly mobile applications. I have extensive experience working with a variety of different indu Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
henry12

Mình có 15 năm kinh nghiệm lập trình, và có khả năng đào tạo,Mình có 15 năm kinh nghiệm lập trình, và có khả năng đào tạo,

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lelongthinh

Ok con dê. Chơi luôn chú. Có gì cộng tác cùng làm. . . . . .

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0