Đã Đóng

Offline Internet

Job Description:

i want to make offline internet work

Kĩ năng: Thiết kế trang web, HTML, Internet of Things (IoT), Thiết kế đồ họa, Quản trị cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #35424603

3 freelancer chào giá trung bình₹24250 cho công việc này

chichaurito

I am a trustworthy person who is an expert in programming. I have a degree in computer science and has been programming for over 10 years. I am highly knowledgeable in a wide range of programming languages and has expe Thêm

₹20000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0