Đã hoàn thành

Online Advert - Web Tile, in Animated Gif format

WEB TILE

Specs:

Web Tile:

- 150(w) x 150(h) pixels in dimension

- Animated Gif file

- File size must be no more than 39KB

- Clickthrough URL/Web Address also needed

Completion Deadline: Thursday, May 24th 2012

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: animated online advert, online animated gif, web address design, tile x design, tile design web, online advert design, advert design online, web design w, tile, tile design, advert, advert animated, animated animated gif, online url, website tile, gif website, animated gif tile advert, size animated design, web design advert, format url, design animated gif, gif file design, address needed online, tile web design, advert specs

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1636473

Được trao cho:

Force2007

Hi. Quality for good price

$35 USD trong 2 ngày
(63 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

milliondesigns

|||| Consider it done.. ||||

$30 USD trong 1 ngày
(67 Nhận xét)
5.2