Đang Thực Hiện

Private project for edgeservices *****

private project for edgeservicesteam

as we discussed

*** anyone else, please do not bid or message bomb the inbox. All messages will be ignored ***

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: project messages, private message, private project website, inbox messages, design private project, edgeservices, private messages, messages project, bid private project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, bomb

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Saint Petersburg, United States

Mã Dự Án: #1603533

Đã trao cho:

edgeservicesteam

HI, let's start :)

$55 USD trong 20 ngày
(16 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $153 cho công việc này

w000012

"""""""we can do """"""""""

$250 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0