Đã hoàn thành

Private project Syscomsolutions

Được trao cho:

syscomsolutions

As discussed.

$740 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $720 cho công việc này

srinichal

Do you have access to both server where site resides

$700 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
4.8