Đang Thực Hiện

Private project Syscomsolutions

Transfer [url removed, login to view] to our server..

As agreement, after transferring the 700$ is released

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: syscom, project solutions, loogle, syscomsolutions, syscom solutions, transferring website server, wow project private server, free private proxy server, transferring server, set private proxy server, private proxy server, good private proxy server, scripts private wow server

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Eg, Denmark

Mã Dự Án: #1722718

Đã trao cho:

syscomsolutions

As discussed.

$740 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $720 cho công việc này

srinichal

Do you have access to both server where site resides

$700 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
4.8