Đã Đóng

tạo một công cụ quản lý bán hàng riêng

xây dựng 1 phần mềm quản lý bán hàng, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng. Ví Dụ: web, IOS, Mac OS, Windows, Androi

Kĩ năng: Odd Jobs, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17254444

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

thonnymalta

Creating modern and current design and review up to 100% customer satisfaction. • Continued support after the delivery of final product; • Clear communication throughout the project; • 100 % satisfaction guarantee Thêm

$222 USD trong 25 ngày
(1 Nhận xét)
3.4