Đã Đóng

tạo một công cụ quản lý bán hàng riêng

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

thonnymalta

Creating modern and current design and review up to 100% customer satisfaction. • Continued support after the delivery of final product; • Clear communication throughout the project; • 100 % satisfaction guarantee Thêm

$222 USD trong 25 ngày
(1 Nhận xét)
3.4