Quảng bá và xây dựng thương hiệu

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mìn cần 1 bạn làm về mảng mar giúp mình xây dựng web quảng bá hình ảnh và biết kiến thức về thời trang. Và có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài. Giá cả mình có thể thương lượng. Mình ưu tiên người Việt Nam nha

Thiết kế trang web Tiếp thị qua Internet SEO Thiết kế thời trang

ID dự án: #34286005

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

Znstechnologies

Hello, I am Digital Marketing and Google Engine Optimizer Specialist and have 10 years of experience in SEO/SMO/SEM. I will do on-page SEO to get the website optimized according to the search engine. I will increase Thêm

$15 USD / giờ
(437 Nhận xét)
7.5
SoftITLab

Hello, I have 5+ years of experience in Digital Marketing (SEO, SMO, and Link Building). I will optimize your website via 100% White Hat SEO including complete on-page and off-page SEO with the following Google guideli Thêm

$10 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.2
Actisoft2017

Hello I understood your requirement but I have few doubts, text me so I can clear all my doubts right away, I can help you and i am ready for work. Thank you

$20 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
abhi21993

i can do in better i have experinces in search engion optimisation so you can share your work wit me

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
huukhang200x

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0