Đã Hủy

project dau tien

- Đầu tiên tôi sẽ gửi 1 bản document phân tích nghiệp vụ để đủ biết và hiểu về nghiệp vụ bên bạn đang mong muốn

- Sau khi đã confirm đủ ý mà bên bạn cần, chúng tôi thực hiện estimate theo tiến độ dự án hoàn thành

- Tôi tin tưởng có thể hoàn thành dự án này theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra

- Hãy liên hệ với chúng tôi qua vlance hoặc sky: thuannguyen7438

Kĩ năng: Thiết kế trang web, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #29717853