project dau tien

Đã Hủy Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

- Đầu tiên tôi sẽ gửi 1 bản document phân tích nghiệp vụ để đủ biết và hiểu về nghiệp vụ bên bạn đang mong muốn

- Sau khi đã confirm đủ ý mà bên bạn cần, chúng tôi thực hiện estimate theo tiến độ dự án hoàn thành

- Tôi tin tưởng có thể hoàn thành dự án này theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra

- Hãy liên hệ với chúng tôi qua vlance hoặc sky: thuannguyen7438

Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #29717853

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở