Đã Hủy

project for ares

Good to have you on board.

Please bid as discussed.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: project board, escritor1982, board project, project website bid, project online bid, bid lottry board, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Islamabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1064605

3 freelancer đang chào giá trung bình $97 cho công việc này

awlama2000

i bid to discussed.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
davidindia

hello sir, we develop website with your vision... thanks & regards...

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vortex40147

Hi! Sir i can do this project, please se pm.

$40 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0