Đã Hủy

Project for Arif2

Ready to start the job. Please see attached PMT for details. Need rapid turnaround. More projects to come.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: arif, rapid turnaround, jacobroger85, design project job, ready start project, graphic design project turnaround, cartoon poster project turnaround

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Toronto, India

Mã Dự Án: #1690773

1 freelancer đang chào giá trung bình $435 cho công việc này

new360colors1

Arif here please accept the bid

$435 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7