Đã hoàn thành

project for developershut

Được trao cho:

developershut

As discussed.

$50 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

hmtechnologies

Hello, Please check the PMB for more details and sample of work. Regards, James Smith

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0