Đang Thực Hiện

project for developershut

project for developershut only please.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: developershut, pispayton, project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 539 nhận xét ) Riverside, United States

Mã Dự Án: #1049202

Đã trao cho:

developershut

As discussed.

$50 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

hmtechnologies

Hello, Please check the PMB for more details and sample of work. Regards, James Smith

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0