Đang Thực Hiện

Project for Gabbix Solutions

This is a project for Gabbix Solutions. IN this project, I need to transfer my hardcoded pages into a template system for easy editing! Also, code validation will need to be performed.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website solutions, design solutions, solutions, project, project system design, project solutions, project c++, PROJECT EDITING, validation system, project pending, transfer template pages, will project, template transfer, project pages, system project, pages project, template project, design transfer template, validation website, website template editing, gracebasilior, design project code, need code project, easy design project, project design pages

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) indianapolis, United States

ID dự án: #23907

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

gracebasilior

Thanks you!

$250 USD trong 3 ngày
(16 Nhận xét)
4.5