Đã hoàn thành

Project for hash500

Project for hash500

Harris i will speak to you through messenger to discuss what is required for the project

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: project messenger, smtp required project, project blackberry messenger, fleshlighthq, project yahoo messenger, messenger project, make project chat messenger java, major project chat messenger, java project chat messenger, creating java project instant messenger, java project secure messenger, hash school project, desktop messenger project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) NEWPORT, United Kingdom

ID dự án: #1744524

Được trao cho:

hash500

As Discussed, Thanks

$700 USD trong 7 ngày
(37 Đánh Giá)
5.9