Đã hoàn thành

Project for RAKESH only - 04-15-11

Đã trao cho:

kreativeminds

Thanks for posting the work Mike, awaiting selection.

$350 USD trong 5 ngày
(192 Đánh Giá)
7.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

executeart

Please check my [url removed, login to view]

$300 USD trong 5 ngày
(40 Đánh Giá)
5.4
wwwshivi

Please check PMB for BID detail and Samples, Thank you

$349 USD trong 14 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
MadhushaniMaxx

hi dear Sir/Madam! i ll do my vry best for you. please check ur PMB kindly regards !!

$300 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alimoon38

Hy Sir My Heavy Experience in this filed

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bpnetcoder

Ready to Work. Need a sample ?

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0