Xây dựng hệ thống Proxy 4G

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang cần

- Viết phần mềm proxy server (quản lý bằng licsence):- Nhận và quản lý USB 4G kết nối vào server (tên thiết bị, imel,nhãn,signal, nhà mạng), điều khiển thiết bị USB 4G (reboot, sms, ussd)

- Tạo Proxy (http/sock) ipv4/ipv6 từ các USB 4G (đổi ip, xác thực proxy = user:pass/ip_allow)

- Quản lý và theo dõi trạng thái Proxy (tốc độ, băng thông)

- Ghi lại nhật ký/ lưu lượng của từng proxy

- Mở API để bên thứ 3 kết nối

Thiết kế trang web Mobile App Development

ID dự án: #33084291

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình$2037 cho công việc này

sapnathakur14

Hi, The project owner! After reading the Android/iOS app developer, I am very impressed with your project. The rest we will finalize after a full discussion about the job post. I am extremely experienced in iOS and Thêm

$2500 USD trong 7 ngày
(98 Nhận xét)
7.6
technologybeach

Hi there. I’m professional and experienced Android and iOS Mobile Apps expert with more than 7 years of experience. I read through the job details carefully and I am absolutely sure that we can do the project very wel Thêm

$2200 USD trong 15 ngày
(50 Nhận xét)
6.8
aleksandart450

Hi, there. As a Mobile and Web developer with +5 years experience. Until now I have completed lots of projects successfully. I have rich hands on experience about AWS. I am ready to start working for you. Looking for Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
6.2
fullstackappcode

Xin chào, Bạn cần xây dựng hệ thống + trang web để bán dịch vụ cho thuê Proxy 4G, Tôi có 6 năm kinh nghiệm về Trang web & Ứng dụng dành cho thiết bị di động (Android & IOS) và 4 năm kinh nghiệm trong React native & Flu Thêm

$1515 USD trong 9 ngày
(16 Nhận xét)
6.6
kdsgroup24

Chào bạn, Bạn đang cần xây dựng hệ thống + website bán dịch vụ cho thuê Proxy 4G. Tôi là nhà phát triển Trang web & ứng dụng dành cho thiết bị di động cấp cao có hơn 6 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ "phát triển iOS Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
zarminagull189

Greetings I even have examined your description; it is now no longer a massive deal for me due to the fact I actually have worked on comparable tasks like this before. I would really like to introduce myself as a full Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
gunjansharma1499

Hello Sir/Mam, Hope you are doing well! I have seen your requirements for Website Development. Happy to tell you I have 7+ years of strong experience as Full Stack Developer and i have expertise with HTML, CSS, JavaS Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0