Đã Hủy

psd to html

I have a project to transfer psd file html,gif,css file (web site)

I'm using frontpa as my html editor.

The text needs to me editable.

I will pay $5 via Paypal

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: html text editor, web html, psd web, no html, html paypal, html editor, html c, psd file text, project html editor, project web psd, paypal psd file, editor text html, pay psd design, editor html, file psd, website html psd, web psd design, html psd css, transfer psd css, transfer file psd html, web site design psd, gif text, css text editor web, html editor css, html css paypal website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Wilen, Switzerland

Mã Dự Án: #5408

7 freelancer đang chào giá trung bình $26 cho công việc này

gigapromoters

Can be done in $20

$20 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
5.7
alpax

Hello, more details via PM

$20 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.1
creativewayz

I doubt anyone will do this for $5. My bid is 20

$20 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8
softsolin

Hi, i can do that instantly, Regards, Ashish

$20 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
redyor

I can do it for 30 $ , www.foxwebcreations.com

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
CGarchitect

Next time spellcheck your budget!

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MightToInspire

can be done immediately, PM me to get started.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0