Đang Thực Hiện

"4 points" project for webmedias

As discussed!

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: xmonde, project rcrew discussed, project payment points, discussed project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) *, Sweden

Mã Dự Án: #1056708

Đã trao cho:

webmedias

As discussed..thanks!

$70 USD trong 6 ngày
(9 Đánh Giá)
4.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

raheelah

Please check the PMB for details thank.

$220 USD trong 11 ngày
(79 Đánh Giá)
6.1
shlokjodha

lets Do it.

$250 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
charliehank

Hi, Please let me do it for you,Looking forward..

$127 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0