react native

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

dự án về react native đó là dự án chứng tôi

Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #30244731

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$644 cho công việc này

nishthamarwaha

Tôi có thể tạo trang web RESPONSIVE, RETINA SN SÀNG tốt nhất với các hiệu ứng hoạt hình trong khoảng thời gian rất ngắn bằng cách sử dụng REACTJS, GATSBY, AngularJS & NEXTJS. Dịch vụ: Ứng dụng web đáp ứng Cải tiến UI Thêm

$550 USD trong 15 ngày
(93 Nhận xét)
7.3
Feriver

Hello there, How are you doing? Just saw your project posted. I read the brief details and I felt I could help you with it. Lets start the chat and discuss it in detail. Please check my porfolio and reviews on my prev Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(24 Nhận xét)
4.8
Vizzwebsolutions

Hello Greetings! I am Full Stack Freelance Developer and Read your requirements about Full stack developer and interested to work on this project with you. I'm highly skilled in Angular JS, Node JS . I would like you Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.4
elsukovaweb

hi there. I have a lot of experience in responsive website design and development of interactive website services. We provide you time-bounded delivery with assured quality. I have full time for now. I am waiting for y Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.9
jovandevelopero1

Hello. I respect always client's opinion of project budget. I have read your job description in detail and feel I can help your project. Because I have 4+ years experience to develop mobile apps for both ios and androi Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.6