Đã hoàn thành

Refine Email Integration with MailChimp

Task:

We have integrated an email design with mailchimp, but the design needs to be refined:

-There are lines that need to be aligned with each other

- Resolution of image needs to be improved

This all shouldnt take more than an hour

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: refine, mailchimp, mailchimp integration, mailchimp email, mailchimp design, email image , image integration, refine resolution, mailchimp email design, email integration, website email integration, website mailchimp, mailchimp website, trypled, mailchimp website integration, mailchimp integration website, resolution logo need, need image gallery add flash site, lowest resolution sql server image, need image, need image upload, integration email mysql, need image touched, need image vector, resolution christmas card image

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Marietta, United Arab Emirates

ID dự án: #1019541

Được trao cho:

LeaderTeam

Hello. Please check PM:)

$35 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

golekduit

i can do that [login to view URL]

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.0