Đã Đóng

Set up e-junkie account

I have an e-junkie acct and need help setting it up so my affiliates can get to me via my web site. Very simple work I just dont know how to do it.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Javascript, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: help set, web need affiliates, seo set work, junkie, hindi dont know translation, installed red5 dont know

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gallup, United States

Mã Dự Án: #1028786

3 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

boldyus

Hello Sir. Please check your PMB

$50 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0
ask2talk

check your pm.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chrisifwax101

i can do this work most efficiently as i already have several e-junkie accounts

$160 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0