Đang Thực Hiện

Some Hourly Work

I just need someone who can move around graphical elements (html) and do simple html and script writing for the next 2 hours.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: script writing work, simple writing work, work html, need graphical work, simple html work, globalhelper, need writing work, work hours, simple website html script, work writing, writing script, website script writing, simple design work, can work, script work, need someone work website, Writing HTML, work hours, website graphical elements, graphical website, elements , work html script, graphical writing, alcibiadesdream, work script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Carmely Valley, United States

ID dự án: #57770

Được trao cho:

globalhelper

I'm globalhelper

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7