Đã Đóng

Some need parsun freelancer work from home..++GC23.++

Job Description:

I need some parsun freelancer work from home..///+-

Who can decent monkey...!!!++-

Hindi compulsory..//+--

Asked for u to freelancer working on the place../+--

Kĩ năng: Digital Marketing, Quảng cáo trên Facebook, Instagram Marketing, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #35283034

2 freelancer chào giá trung bình ₹250/giờ cho công việc này

kelyssanchezhern

Soy responsable en mi trabajo cumplo con lo que se me autoriza hacer. Mi perseverancia es mi fuerte no me rindo asta no tener la perfección absoluta. Si me contratas no te vas arepentir. Dame la oportunidad de demostra Thêm

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0