Đã hoàn thành

SVG image viewer, searchable, [login to view URL]

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.8
janggang

Hello, I have many good experiences about several js, your job is very matched to me, so, I can do your job perfectly. thank you, best regards, Relevant Skills and Experience js Proposed Milestones $30 USD - a

$30 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
Ourgraphics

Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$21 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
1.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
creativesols3

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [login to view URL] Relevant Skills a Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0