Đã Đóng

Tôi cần thiết kế diễn đàn forum

4 freelancer chào giá trung bình$472 cho công việc này

(329 Nhận xét)
8.6
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
IDS008

Hi! I am a PHP expert with over 6 years experience dealing with PHP, I can help working with your projects. I've previously worked on the exact same project for another employer. PHP smarty, codeigntier, laravel platfo Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
DatVivu

Xin chào bạn. Mình đã có nhiều năm kinh nghiêm trong việc phát triển các ứng dụng website nên bạn cứ yên tâm về chất lượng Mình đã đọc kỹ những yêu cầu của bạn và mình đã hiểu dự án này Hi vọng ban có thể inbox để chú Thêm

$556 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0