Thiết kế giao diện cho moodle

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế giao diện cho web moodle 3.11

Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa

ID dự án: #31577612

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$67 cho công việc này

neha1990love

Hello, I am writing this proposal to express my interest in Interface design for web moodle 3.11 Please give me one chance to prove myself. You can check my work here...https://www.freelancer.com/u/neha1990love Than Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(72 Nhận xét)
5.5