Đã Đóng

Thiết kế giao diện Web

ITLead muốn tìm kiếm những giảng viên, nhân viên có kinh nghiệm, đang làm việc trong lĩnh vực IT phần mềm hợp tác đào tạo cho các lớp ngắn hạn

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33761502

12 freelancer chào giá trung bình$474 cho công việc này

(367 Nhận xét)
8.8
(143 Nhận xét)
6.9
ridaarain1

Greeting Your project description got my attention your requirement is web interface design and development right? I have more than 10+ years of experience in website Designing and development. I have expertise in Wo Thêm

$250 USD trong 4 ngày
(64 Nhận xét)
7.1
divumanocha

Hello, Warm greetings! I have checked your requirements for the project and can start work on your project right now. I am a highly-skilled web designer with more than 5+ years of experience. My Specialties are as Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(63 Nhận xét)
6.9
(59 Nhận xét)
6.4
BeeDock

Hello There, Greetings of the day, Yes, I am ready create web interface design as per your requirements. Portfolios: https://www.freelancer.com/u/BeeDock Please provide me a chance for further discussion . awaiting Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
5.2
maksimjevdjic122

Hello, how are you? As a senior developer, I always concern with Security while development. Skill Set: - Basic skill C, C++ I have developed anti-virus, VPN, game engines an Thêm

$555.56 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lazarpetrovic111

Hello, hope you are doing well. I've read your job description and I am very interested in your project. I am an expert who have 8 years of experience in Fullstack web & blockchain development. Thêm

$555.56 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
filiukbohdannn

Hello, this is Bohdan from Canada who has been working with web development for 7+ years now. I've checked your project description carefully and I am sure that I can complete this project 100% perfectly sure to satisf Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pavloyanovskii

Hi, there I am proficient with web portal development I have good experience of 4+ years in this field and I have done a few projects similar to yours successfully. I understood your requirements fully but I have some Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
4.5
phnam20

Bạn đã thuê được người design chưa [login to view URL] đây là portfolio của mình nhé!

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0