Giới thiệu ứng viên nhận ngay phần thưởng nóng

Đã Đóng Đã đăng vào Mar 19, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Giới thiệu ứng viên nhận ngay phần thưởng nóng:

1. Với mỗi hồ sơ ứng viên được phỏng vấn trực tiếp, người giới thiệu nhận ngay 500.000 VNĐ tiền mặt

2. Với mỗi ứng viên được ký hợp đồng chính thức với công ty, người giới thiệu nhận ngay [url removed, login to view] VNĐ tiền mặt

Áp dụng với 2 vị trí:

- Trưởng Nhóm Thiết Kế Đồ Họa Web.

[url removed, login to view]

- Trưởng Nhóm Lập Trình Web.

[url removed, login to view]

Hồ sơ gửi trực tiếp vào gmail: [url removed, login to view]

với tiêu đề: [Giới thiệu ứng viên][Trưởng Nhóm...]Áp dụng với 2 vị trí:
- Trưởng Nhóm Thiết Kế Đồ Họa Web.
http://www.vietnamworks.com/tuyen-gap-truong-nhom-thiet-ke-do-hoa-web-2-545948-jv

- Trưởng Nhóm Lập Trình Web.
http://www.vietnamworks.com/tuyen-gap-truong-nhom-lap-trinh-web-2-545949-jv

Thiết kế trang web

ID dự án: #7336337

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Apr 25, 2015 đang mở