Thiết kế tool tìm kiếm bằng nhận diện khuôn mặt và text cho web ảnh.

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình đang có 1 web chuyên về chụp ảnh sự kiện thể thao. Hiện mình đang cần phát triển 1 tool để người sử dụng có thể tìm kiếm và trả kết quả bằng hình ảnh thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc ký tự trên áo vận động viên.

Thiết kế trang web WordPress Nhận diện khuôn mặt

ID dự án: #37320981

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$147 cho công việc này

Nprinny

Hi, I have read your description carefully. I have full experience with Face recognization/Wordpress And I can carry out your task on time high quality. please, contact me. from @Nguyen Le B

$50 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.2
tudovn

Dear bạn mình có thể làm dự án nay trước khi làm mình cần confirm : Bạn đã có API rồi phải không ? bên mình có thể sử dụng framework theo ý bên mình vd : reactjs được không cảm ơn bạn và rất hi vọng được làm việc cùng Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kwangmeng

Hi bạn, Mình đang làm AI engineer cho một công ty Singapore, có nhiều kinh nghiệm phát triển face recognition applications cho chấm công bằng khuôn mặt. Mình thấy dự án của bạn khá phù hợp. Cần trao đổi chi tiết hơn, b Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0