Thiết kế Web Java nhập thông số hiển thị hình ảnh 3d

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần thiết kế Web như tiêu đề.

Thiết kế trang web Java Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #33723209

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$1750 cho công việc này

divumanocha

Hello, Warm greetings! I have checked your requirements for the project and can start work on your project right now . As you are looking for a web designer I am a highly-skilled web designer with more than 5 years Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(82 Nhận xét)
7.2