Đã Đóng

Thiết kế website quảng bá game theo template có sẵn HTML bootstrap 4

Bên mình sẽ cung cấp 1 template và bạn chỉ cần sửa và thêm một số nội dung yêu cầu, có lẽ cần thêm kiến thức về React . Nếu bạn biết thêm về dapp blockchain thì thật tuyệt vời . Bên mình có bạn thiết kế đồ họa sẽ vẽ ảnh và bối cảnh để bạn trình bày trên website !

Kĩ năng: Thiết kế trang web, HTML, React.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Viet Tri, Vietnam

ID dự án: #30995047

14 freelancer chào giá trung bình$482 cho công việc này

(119 Nhận xét)
8.0
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Thiết kế website quảng bá game theo template có sẵn HTML bootstrap 4 . I am a top freelancer and I will do it in a profession Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(180 Nhận xét)
7.5
vashishtrupinder

Hi there, I am very much interested in your project. I've already done this kind of project before. I believe that my 7+ years of successful experience makes me highly qualified for this project. I'm sure that I would Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(96 Nhận xét)
6.6
mannaranjit756

HiI have read your project details( Thiết kế website quảng bá game theo template có sẵn HTML bootstrap 4 ). I have good knowledge in ( Website Design HTML React.js ) . This is Ranjit having vast expertise on Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
5.4
gorandeveloper20

I went over your job description thoroughly. As a senior react developer, I am very familiar with modern react and I mastered follow skills. -typescript/react -sass/less, component-style, Tailwinds CSS -Material Ui, b Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.0
vinodmalviya5436

Hi, Frontend: React.js, Bootstrap, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript Please initiate me on chat for more detail discuss on the same. Awaiting your positive response Thanks, Vinod

$450 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
3.8
muktisaini01

Hello, I hope you are well there, Crypto / BlockChain Currency expert is here. I have gone through your job description and i am perfect fit for your job required skills. We are Laxmaya Technologies Private Limite Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.1
MaksimKholin

Dear. Thanks for your job posting. I am glad to place a bid on here as I am a react js expert and familiar with blockchain. So I can help your project right now. I hope we will discuss in more detail about your project Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
sanikantthecoder

Web development is the work involved in developing a Web site for the Internet (World Wide Web) or an intranet (a private network)

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jp2379549

Hey, I have checked your requirement and understand that as well. I have done SIMILAR work past. Do you want to see the DEMO WORK??? Will show you Thanks.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
segunwrites

Tôi là một nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, người chủ yếu tập trung vào công nghệ Tiền điện tử, một số trong số đó bao gồm: * Crypto Bot (Pancakeswap, Binance, Bybit, v.v.) * Phát triển trao đổi tiền điện tử * Ph Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
4.1
khavannhan1996

Tôi chuyên về: - Front-end: Mã hóa email html đáp ứng, Chữ ký email, HTML5, CSS, Angular, jQuery, Bootstrap - Back-end: .Net MVC, C #, Entity Framework, Net Core MVC, EF Core, Razor Pages, MS SQL Server - NoSQL: MongoD Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
truongnghiem045

em chào admin ạ , em có thể tham gia 1 phần dự án bên mình không ạ , em có kinh nghiệm làm FE và có kỹ năng về ReactJS ạ .

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhnguyen0606

Chào bạn, Tôi nghĩ tôi có thể giúp cho bạn. Tôi có thể sử dụng Boostrap 4 để thiết kế trang web theo yêu cầu của bạn. Hy vọng tôi có thể hoàn thành dự án của bạn.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0