Đã Đóng

Thuê làm modul thông báo comment cho bài viết giông facebook

Mình có danh sách các bài viết. mỗi bài viết sẽ có các comment. khi người dùng comment vào bài viết nào đó. thì trang quản trị admin sẽ hiển thông báo sổ xuống giống như face vậy. và khi click vào xem tất cả thì sẽ hiện danh sách comment mới chưa xem. Khi click vào 1 trong danh sách comment này sẽ dẫn cái link đến bài viết đó.

Ứng dụng real-time.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16280597

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

elite1985515

I have read the requirements carefully. I have enough experience in this field. I will satisfy your needs 100%. And I look forward to working with you for a long time. Me and my colleagues always work in freelance. Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0