Tự tăng traffic lượng truy cập cho shop online

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn tăng lượng truy cập vào shop bán hàng của mình trên amazon

Thiết kế trang web Giỏ hàng mua sắm

ID dự án: #20230457

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$417 cho công việc này

worldscript

Hi I am a professional “WordPress Developer” have a rich exposure of 5+ years in this field and have developed more than enough WordPress websites from scratch. >> Proficient in PHP, MySQL, HTTPS, Apache/ Nginx, scr Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(31 Nhận xét)
5.3
SeoGoyal1

Hello Sir, We have read your Job description and now we have bid to improve your website sales , traffic and Google Rank. We will do complete SEO for your Website On Page and Off Page work also will suggest your webs Thêm

$275 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
4.6
SEOLeadership

Hi, Greeting Thanks for posted for your project on Freelancer and think is about your business on Google. Are you struggling with Google Ranking, Organic Growth & Traffic for your Website? We are Professional reli Thêm

$250 USD trong 31 ngày
(7 Nhận xét)
3.6
eden134

Interesting project! We are good team in many experiences in Web developing. We are masters of math and web design. If you keep in touch with us, you can get satisfy result. Thanks a lot!

$250 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.4
sky19130

Hello sir. High-quality & Fast-delivery is promised! As a highly skilled full stack developer and I can help you perfectly. I am very confident with my skills and I'd like to help your business by doing my best. My cli Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
m1990sami

Hi, my name is Muhammad Qasim working as a full stack developer since 2016. Just saw your project and i think i am a very suitable person for your project.

$375 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thaodienbb

Chào bạn!!! Tôi đã có kinh nghiệm trong việc tối ưu web và tăng lượng truy cập cho Web Hãy chat với tôi ngay bây giờ. Cảm ơn bạn!!!!!

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0