Đóng

Verification and put online on server Django-python project

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €25 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello,

We are two brothers living in France -Paris- and Germany -Bremen-, starting our venture in search of a partner to help us in the technical part.

Today we are looking for a person to help us review our code and put it online on a server, in order to present it to our client.

And in the long term, we look for an ally to continue working together in our projects.

We expect:

1- Good level of english.

2- commitment, honesty and good work done.

3- Clear and fluent communication

4- The meetings are by hangouts.

Don't hesitate to write us!

-

Felipe and Ismael

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online