Chỉnh sửa web ASP

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Web chủ yếu cần chỉnh sửa về phần Front-End.

- Về trang quản trị hiện tại có một vài chức năng không cần thiết cần giản lược đi.

- Chức năng đăng bài còn một số hạn chế cần khắc phục.

- Phần tự động lưu hình ảnh có bất cập phần đường dẫn, cần tối ưu.

- Cần chỉnh sửa lại bảng dữ liệu của form đăng ký và show ra.

- Thêm ô chèn mã code trong phần quản lý để tiện thêm code vào phần header và footer.

- Tạo trang log ghi lại lịch sử hoạt động của các tài khoản.

- Nội dung chi tiết sẽ bàn bạc cụ thể với freelancer.

Xin cảm ơn!

Lập trình C# CSS HTML HTML5 Thiết kế trang web

ID dự án: #16251594

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫200000 cho công việc này

Swiftcoder33

Hi,   I have gone through your project details and I assure I can do it  as  i got all the skills  required for this project. I have already completed a lot of similar  projects in the past so it is my pleasure to work Thêm

₫200000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0