Đã Đóng

xây dựng web trò chơi casino đơn giản

13 freelancer chào giá trung bình$1554 cho công việc này

(52 Nhận xét)
8.8
technologybeach

Hi there. It's me Eisha Mehmood, a professional and experienced WordPress, Shopify, PHP, CSS, eCommerce, MySQL, HTML, Graphic Design, JavaScript, Full stack, Website Developer . I have expertise in Website, and Mobile Thêm

$1000 USD trong 5 ngày
(57 Nhận xét)
6.8
(8 Nhận xét)
5.7
mannaranjit756

Hello, I have read your project details (xây dựng web trò chơi casino đơn giản ) , i have good knowledge in (Website Design Graphic Design WordPress HTML ) I have read your project description carefully. We will ma Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
5.5
dinhthi

Hello Ban Minh da tung build casino web vi vay minh tu tin se giup ban hoan thien du an nay nhanh chong Ban lien he minh de minh show demo nha Thanks

$1300 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
Grigoriib

Hello I'm Web developer with good experiences in Casino game web dev. Shall we discuss via chat now? I can design with React.js and laravel. Thanks Grigorii.

$1200 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
petko166

Hello, your project is very interesting for me I just checked your project description carefully. I feel this project is just matching for my experience and skill very well. I would like to discuss more details about t Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.3
nachitayadav8

Hi, i will do xây dựng web trò chơi casino đơn giản I am an experienced Android and ios developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business need Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nagaraj017

Hello Sir/Madam Ready to start now. I can do your project with 100% accuracy. I have reviewed your project brief carefully and would like to assist you with the task.I have 8 years experience of task, I want to contr Thêm

$1000 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
softwarelinkers0

Hello Sir, We have over 20+ Years in Website, Software and Mobile App Development. We also providing Web Hosting, VPS and Domain Services. We Completed over 2500+ Projects. - 100% Client Satisfaction Rate - 20+ Count Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tuonghuy29

Xin chào, Mình có kinh nghiệm phát triển và xây dựng trò chơi. Hãy liên hệ mình để trao đổi cụ thể. Xin cám ơn

$1300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
EvenegLB98

Tôi đã từng thực hiện những dự án như này trong 3 năm qua và tôi có đội nhóm có thể triển khai tốt trong thời gian quy định

$1300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khangchan

Graphic Design, Presentation Design, Copywriting, Mobile application, Quản lí, Quản lí dự án, Quản lý sản phẩm, Quản lý sự kiện giải trí, Thiết kế, Web design, Figma, Thiết kế 2d

$1300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0