Đã Đóng

Xây dựng web dự án và xây dựng code game trên web

2 freelancer chào giá trung bình$2125 cho công việc này

(24 Nhận xét)
8.5
mannaranjit756

Dear Client,I have read your project details(Xây dựng web dự án và xây dựng code game trên web ). I have good knowledge in (Website Design ) . I am interested and capable to start work immediately with accuracy an Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
5.2