Đã Hủy

Web Post for Poonam75

Web Design for Site.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web c, post web, web post, post site, web website, post web design, post design, poonam website, tcason, poonam design, poonam75, design post

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Southfield, United States

ID dự án: #7856

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

vjay

Hi There, This project does not give any idea what ammount of work is invalved and type... Kindly provide the details.. Vjay

$100 USD trong 12 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
kelkar

Hoping to have maximum of 10 pages.

$100 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0