Đã Đóng

Cấu hình web Shopify

đã có sẵn theme shopify và tài khoản cần setup web theo theme và nhập liệu data

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Shopify, Bảng mẫu Shopify, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) tphcm, Vietnam

ID dự án: #20075413

8 freelancer chào giá trung bình$148 cho công việc này

creatvmind

Hi i can setup your Shopify theme on your shopify site account RIGHT now ..please ping me iam ready to start work now.. iam a Responsive Shopify, CSS and PHP developer with 12 years of experience .. i have done 100's Thêm

$70 USD trong 1 ngày
(532 Nhận xét)
7.8
sevenstarservice

Hello, I'm a full time freelancer and am free now. I have read your project description I am very interested in this project. I have a lot of experience in this type of work. I'm sure I can complete it on time with Thêm

$140 USD trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
5.1
nadeemasghar03

chào ngài, tôi là chuyên gia shopify và tôi sẽ thực hiện tất cả các cài đặt và tùy chỉnh chủ đề. vui lòng liên hệ với tôi Tôi đang chờ đợi phản ứng của bạn. cảm ơn hi sir i am shopify expert and i will do all settin Thêm

$35 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
inventivewebs

Hi There, I have read your job description. And I am very much confident to build your website as I have more than 7+ years of strong experience in Web Design / Web Development and Responsive designing. I have 30+ r Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
3.0
deepakthakur05

I am a senior Web Developer with over 3 years of experience in web development including agency work, e-commerce, publishing and sports betting. I have- 1) Extensive knowledge of Web development, from concept thr Thêm

$133 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
phoenixtechnolo1

Hi Greeting of the day ! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project.I've gone through your job post very well and As a Highly Skilled Web Developer I Guarantee you to serve with admirable, clean cod Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
0.8
RachitGroup

Xin chào quý khách hàng Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thaodienbb

Hiii Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm về Shopify và thiết kế web Hãy liên hệ tôi ngay để bắt đầu công việc ngay. Sẽ không làm bạn thất vọng!!! Cảm ơn!!!!!!

$155 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0