Đã Đóng

Xây dựng web tin tức ( báo điện tử)

Xây dựng web tin tức ( báo điện tử), nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau.

Cần các bạn đã có kinh nghiệm thực hiện để làm nhanh, giảm thời gian trao đổi những việc cơ bản.

(Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions)

Kĩ năng: Thiết kế trang web, React.js Framework

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tam Ky - Quang Nam, Vietnam

ID dự án: #31732311

8 freelancer chào giá trung bình$1675 cho công việc này

r4rony

** Chờ đợi phản hồi tích cực của bạn ** Xin chào, Chào đón nồng nhiệt! Hãy để tôi biến ý tưởng của bạn thành hiện thực! Công việc tương tự của chúng tôi: [login to view URL] Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(183 Nhận xét)
8.8
(352 Nhận xét)
8.8
lisadeveloper5

Xin chào, Tôi hiểu rất rõ về phạm vi của các dự án đăng tải, bạn muốn có một “Trang web tin tức (báo điện tử)” Tôi sẽ thiết kế và phát triển trang web của bạn, theo yêu cầu của bạn. bạn có thể kiểm tra một số tác phẩm Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(23 Nhận xét)
5.8
Ecybersolution

Dear Client. Thanks for Your Job Posting. I Can See Your Requirments. I Can Design and Developed a Website for your e-newspaper. I've Been Working as a Full-Stack Developer for over 4 years. I Do Have a Couple of Que Thêm

$1800 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
5.5
dmycheshko

Hello, How are you today? Thank you for posting this project, and I'm very happy to bid on your project. I've read carefully your project details. I have rich experiences related to your project. Your satisfaction with Thêm

$1500 USD trong 17 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
OlegMatveev3

Hi, Thanks for your job posting. I am an organized, collaborative and highly skilled full stack developer with 8+ years of professional experience in dynamic and deadline-driven work environments. And I like to solve d Thêm

$1500 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sergeyvinokurov2

Hello, How are you? I've read carefully your description. I have rich experiences with JavaScript/Node.js/Express JS/React.js. Your satisfaction with the project is my top priority! If you give me a chance to work with Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AlexandrMaslovv

Hello! I hope you are doing well. I read the description of your job carefully and have understood your requirement well. Your job really caught my eyes and I think I am perfect match for your project. With my 8+ yea Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0