Đã Đóng

webdesign

design a website or edit my website

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Giao diện người dùng/IA, SEO

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #33740280

149 freelancer chào giá trung bình£481 cho công việc này

(1714 Nhận xét)
10.0
(597 Nhận xét)
10.0
(442 Nhận xét)
9.7
(967 Nhận xét)
9.4
(1451 Nhận xét)
9.4
(1259 Nhận xét)
9.2
(504 Nhận xét)
9.2
(930 Nhận xét)
9.1
(275 Nhận xét)
8.9
(160 Nhận xét)
9.0
(622 Nhận xét)
9.2
omsoftware

Hello, I have gone through your requirement for a designer who can design and develop the website for you. We have done many sites including WordPress, Codeigniter, HTML, PHP, Laravel, etc. We have a design team with Thêm

£650 GBP trong 30 ngày
(206 Nhận xét)
9.2
(452 Nhận xét)
8.9
(181 Nhận xét)
8.8
(412 Nhận xét)
9.0
(735 Nhận xét)
8.6
(563 Nhận xét)
8.8
(717 Nhận xét)
8.8
(600 Nhận xét)
8.7
(274 Nhận xét)
8.4