Xây dựng website dạng cho thuê sim code cho tôi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tìm người thiết kế website dạng cho thuê sim code.

Tích hợp nạp USDT.

Website giống thế này: [login to view URL]

Thiết kế trang web HTML WordPress Thiết kế đồ họa

ID dự án: #32303170

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$460 cho công việc này

ssumitkumar7800

Hello I am excited about the opportunity to work at Freelancer. Upon seeing your online post for an experienced Build a website for me to rent sim code I have spent over 12 years In Website designing and developing w Thêm

$300 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
4.3
mihhailovajulia5

Hello. How are you today? I have read your job post very carefully and I am interested in your project. I am a new developer here. But I have many experiences and strong skills in Blockchain and Cryptocurrency. So I ca Thêm

$630 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.4
ngocanhdvktoc

Dear client. I read your description carefully and I am really interested in your project. I have worked in AI team and now I have rich experience of 11+ years. My major experiences are machine learning, deep learning( Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lauchieuchi11

I'm just a sophomore, but I'm very interested in design website . I am sure you will like the website I designed

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0