Đang Thực Hiện

website editing2

Được trao cho:

ashik11

Hello sir, I read your job information very carefully. Ready to start on this project right now. I have great skill about web designing with PSD design, PSD TO XHTML, HTML, XHTML, Web 2.0 Website Design ,Web 2.0 PSD Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

tiabrains

Dear Sir/Madam, Please check your inbox. Best Regards, TIA Team.

$30 USD trong 1 ngày
(47 Nhận xét)
6.1
designer2k

Please checkout my message. Thanks!

$40 USD trong 0 ngày
(30 Nhận xét)
5.4
raodp

please check your PMB. thanks

$60 USD trong 2 ngày
(38 Nhận xét)
4.9
InvoInteractive

Let's get start sir.

$30 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
4.4
duhdesigner1

Please check PM for reference.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
davidindia

hello sir, we develop website with your vision.... thanks & Regards Brajesh Sriwastava

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
amitabha67

Can do it exactly you require.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0