Đã Đóng

Làm website Giao dịch

3 freelancer chào giá trung bình$371 cho công việc này

techplusintl

Hi there, Greetings from TechPlus! I've reviewed requirements & ready to complete website development quickly & economically as we have 5+ years experience in web development. {You'll need to pay only at compl Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(100 Nhận xét)
6.2
webdroid01

Dear Client, Greetings!! We have few queries kindly ping us. Thanks for giving us the opportunity to bid over the requirement. As per your requirement, you would like to develop a Website. We would like to share Thêm

$307 USD trong 10 ngày
(24 Nhận xét)
5.8
zz35quechoazz

Từng làm nhiều dự án về front-end . Biết photoshop and figma là một lời thế . Là nhân viên của công ty phát triển nhân lực và công nghệ 3FGroup . [login to view URL]

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0