Đã Đóng

website 3D sản phẩm IoT

Job Description:

Xây dựng trang view các hình ảnh 3D như [login to view URL] bằng ThreeJs. Chức năng hiện hình ảnh 3D, zoom, xoay di chuyển và explode object. Đã có sãn các file 3D sản phẩm.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Three.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #36242051

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

vothanhbach159

chào ạ em là Võ Thanh Bạch. hiện đang làm developer ở HCM. em có 1 đội chuyên làm trang web em thấy job mà a đưa ra đội của e có khả năng làm ạ nếu a chưa tìm được chổ nào thuê. a có thể liên Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0