Đã Đóng

Website psychologist

Website for sports psychology and nuerofeedback. Needs to website, mobile and someone that continue on doing Seo and marketing.

Also do email blasts

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, HTML, Tiếp thị qua Internet, Development, Web Design, Web Development, Website Build, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Scottsdale, United States

ID dự án: #33716348

152 freelancer chào giá trung bình$3941 cho công việc này

(433 Nhận xét)
9.6
(1401 Nhận xét)
9.4
(507 Nhận xét)
10.0
(1523 Nhận xét)
10.0
(350 Nhận xét)
9.5
(724 Nhận xét)
9.6
(308 Nhận xét)
9.2
(813 Nhận xét)
9.4
(728 Nhận xét)
9.0
(742 Nhận xét)
9.2
(509 Nhận xét)
9.2
(984 Nhận xét)
9.4
(150 Nhận xét)
9.0
(464 Nhận xét)
8.9
(734 Nhận xét)
9.0
(410 Nhận xét)
9.0
(634 Nhận xét)
9.2
(251 Nhận xét)
8.7
(744 Nhận xét)
8.6
(325 Nhận xét)
8.7